Contact Terug

AOC Energie Lagere tarieven, door slimme inkoop
Hoeveel energie gebruikt u? Kan dat minder, kan het anders worden gespreid, AOC Energie helpt u op weg. Hoeveel betaalt u voor de energie bij u huidige energie leverancier? Kan dat niet goedkoper, of zijn er geen betere voorwaarden mogelijk? AOC Energie kan u adviseren. Wat en wie is AOC Energie eigenlijk? En wat doen ze dan?
Gas

Op de Nederlandse markt kunt u op verschillende manieren elektriciteit inkopen. Direct op het hoogspanningsnet van TenneT of bij een door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) Dienst Toezicht energiezaken (DTe) goedgekeurde elektriciteitsleverancier.

De prijs die u er voor moet betalen is in de eerste plaats sterk afhankelijk van uw verbruiksprofiel. Het verbruiksprofiel wordt gevormd door het patroon waarmee u in de tijd elektriciteit afneemt. De prijs wordt voornamelijk bepaald door de op het inkoopmoment geldende prijs voor kolen, fluctueert derhalve met het uur en is daarbij ook nog afhankelijk van de prijs voor andere energiedragers zoals olie, gas, windenergie en zonne-energie. Wanneer uw elektriciteitleverancier u deze dienst biedt, kunt u elektriciteit kopen voor levering op een bepaalde dag, in een bepaalde week, maand, kwartaal of jaar. U kunt op dit moment bij voldoende afname en als u daar voor kiest, elektriciteit inkopen voor levering in elke periode tussen nu en eind 2024.

Kolen worden op haar beurt internationaal in Dollars afgerekend en staan, zoals u weet, net als de prijs voor olie en gas sterk onder invloed van politieke en economische ontwikkelingen. Daarnaast speelt onbalans in vraag en aanbod bijvoorbeeld tijdens zeer warme dagen of dagen waarop het behoorlijk waait, een steeds grotere rol. En last but least spelen op het uiteindelijke moment van contracteren ook de prijs en leveringsvoorwaarden van de diverse leveranciers nog een zeer belangrijke rol.

AOC Energie volgt al deze ontwikkelingen op de voet. Wij weten aan de hand van regelmatige evaluaties welke leverancier op dat moment de beste doorverkoop diensten biedt en graag bereid is de uiteindelijke elektriciteitkosten (levering + diensten kosten) voor u tot een minimum te beperken.

Toegevoegde waarde AOC:

  • Antwoord op de vraag waar inkopen?
    direct bij TenneT of bij één van de Energiebedrijven;
  • Actueel inzicht in kolen- olie-, gas- prijzen;
  • Geven van inkoopadviezen voor korte en lange termijn;
  • Risicospreiding door tijdig inspringen op relatief lage dagprijzen;
  • Actueel inzicht in de keuze voor de op dat moment beste leverancier.

U kunt altijd bij ons terecht voor een afspraak.