Contact Terug

AOC Energie Lagere tarieven, door slimme inkoop
Hoeveel energie gebruikt u? Kan dat minder, kan het anders worden gespreid, AOC Energie helpt u op weg. Hoeveel betaalt u voor de energie bij u huidige energie leverancier? Kan dat niet goedkoper, of zijn er geen betere voorwaarden mogelijk? AOC Energie kan u adviseren. Wat en wie is AOC Energie eigenlijk? En wat doen ze dan?
Energie

Toegevoegde waarde leveren daar gaat het AOC Energie om. Kant en klare oplossingen en goede service verlenen. We zien het in de markt. De nadruk komt meer en meer op integrale dienstverlening te liggen. Vanaf planvorming tot inkoop en exploitatie.

Vanuit het samenspel tussen personeel en bedrijfsmiddelen distilleert AOC Energie toegevoegde waarde uit de binnen uw bedrijf aanwezige energiestromen. Gezamenlijk bestrijken wij het hele traject, van brainstormen over eisen, wensen, tot en met het (laten) leveren en instandhouden van duurzame en ongekend rendabele systemen. Daarmee vinden en behouden wij klanten.

Een klein en goed samenwerkend team van ervaren medewerkers legt, binnen bedrijven zoals die van u, vanaf 1 januari 2003 gepassioneerd en op deskundige wijze de vinger op diverse geldverslindende plekken. No cure no pay

AOC Energie is een dienstverlener die zich, voor u, op het gebied van energie gerelateerde zaken, altijd ruimschoots terug verdiend.

AOC Energie evalueert alle energieleveranciers op prijs en prestatie. Wij bellen ze eerst of ze bereid zijn een aanbieding uit te brengen. Is dit antwoord positief dan geven wij ze 4 weken om met een aanbod te komen. Deze aanbiedingen worden stuk voor stuk volgens een vooraf opgesteld protocol geëvalueerd. Aan de hand daarvan ontstaat een scorelijst.
Elke aanbieder ontvangt als tegenprestatie een overzicht van zijn scoretotaal t.o.v. de andere aanbieders. Met de beste drie zetten wij, samen met u of een met een aantal van u, als het een groot collectief van diverse bedrijven betreft, de laatste puntjes op de i. Uiteindelijk kiezen wij de beste leverancier welke uiteindelijk met u op de grondig door ons allen gecontroleerde voorwaarden de leveringsovereenkomst sluit. Zekerheid dat u de allerlaagste prijs voor de geleverde diensten en energie krijgt valt niet geven. Net als op elke termijnen markt met fluctueren prijzen kunnen de prijzen, na het sluiten van de leveringsovereenkomst alsnog exceptioneel dalen. Wel de zekerheid dat u in verhouding tot anderen welke geen gebruik van onze diensten maken veel minder betaald.

Het allerbelangrijkst is uiteindelijk het moment waarop u, op een gunstig moment, besluit om de prijs voor levering gedurende een langere termijn vast te zetten. Om niet dagelijks achter de monitor te hoeven te zitten, nieuwsflitsen te volgen en met energiegerelateerde zaken bezig te zijn zijn wij u graag van dienst. Via onze 'afspraak pagina' kunt u een afspraak maken, ga verder met waar u zelf goed in bent en zin in heeft en gun ons de eer en verdienste om voor u energie en energiekosten uit te sparen.