Contact Terug

AOC Energie Lagere tarieven, door slimme inkoop
Hoeveel energie gebruikt u? Kan dat minder, kan het anders worden gespreid, AOC Energie helpt u op weg. Hoeveel betaalt u voor de energie bij u huidige energie leverancier? Kan dat niet goedkoper, of zijn er geen betere voorwaarden mogelijk? AOC Energie kan u adviseren. Wat en wie is AOC Energie eigenlijk? En wat doen ze dan?
Hoogspanningsmasten

Op verschillende manieren aardgas inkopen
Op de Nederlandse markt kunt u op verschillende manieren aardgas inkopen. Als grootverbruiker van meer dan 10 miljoen kubieke meter (m3) per jaar kunt u via een zogenoemde open eind verbinding uw aardgas direct bij de NV Nederlandse Gasunie kopen. Verbruikt u per jaar minder dan 10 miljoen kuub dan kunt, bij een door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) Dienst Toezicht energiezaken (DTe) goedgekeurde gasleverancier, uw aardgas inkopen.

De commodityprijs
De prijs, men noemt dit de commodityprijs, die u voor dit gas moet betalen fluctueert met het uur en is daarbij sterk afhankelijk van de prijs voor andere energiedragers. Zo kunt u gas kopen aan de hand van de op dat moment geldende prijs voor lichte stookolie, voor zware stookolie, of een combinatie van die twee. Wanneer uw gasleverancier deze dienst biedt, kunt u gas kopen voor levering op een bepaalde dag, in een bepaalde week, maand, kwartaal of jaar. U kunt op dit moment bij voldoende afname en als u daar voor kiest, gas inkopen voor levering in elke periode tussen nu en eind 2024.

De olieprijs
Olie wordt op haar beurt internationaal in Dollars afgerekend en staat, zoals u weet, sterk onder invloed van politieke en economische ontwikkelingen. Daarnaast speelt het aanbod van olie en gas, wat voor een zeer groot deel gedomineerd wordt door de OPEC landen, een steeds grotere rol. En last but least spelen op het uiteindelijke moment van contracteren ook de prijs en leveringsvoorwaarden van de specifieke gasleveranciers nog een zeer belangrijke rol.

Uiteindelijke gaskosten
AOC Energie volgt al deze ontwikkelingen op de voet. Wij weten aan de hand van regelmatige evaluaties welke leverancier op dat moment de beste doorverkoop diensten biedt en graag bereid is de uiteindelijke gaskosten (commodity + diensten kosten) voor u tot een minimum te beperken.

Toegevoegde waarde AOC:

  • Antwoord op de vraag waar inkopen?
    direct bij Gasunie of bij één van de Energiebedrijven;
  • Actueel inzicht in olie-, gas- prijzen;
  • Geven van inkoopadviezen voor korte en lange termijn;
  • Risicospreiding door tijdig inspringen op relatief lage dagprijzen;
  • Actueel inzicht in de keuze voor de op dat moment beste gasleverancier.

Bent u geïntereseerd dan kunt u een afspraak met ons maken.